Fase 3: Samen leren

Doel van deze fase

Een gemeenschap is nooit af. In deze fase blijven we in gesprek en gaan we samen leren.

Dromen en creëren is mooi en op het hogere abstractieniveau vinden we elkaar wel. Zodra het concreter wordt is de praktijk weerbarstig. Hoe zorg je dat een ieders talenten en persoonlijkheden goed worden ingezet en benut, er geen ruzies komen. Dat je goed blijft communiceren met al die partijen en open staat om te blijven leren.

Als je vooroploopt in de vernieuwing moet je af en toe doen wat Pippi zegt; ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.

Foto Samen Ontwikkelen

Werkwijze

Z

De juiste mensen op de juiste plek

Ga op zoek naar de kennis en talenten van bewoners van een Liv inn. Zij hebben al een (werkend)  leven achter zich waarin ze ervaring hebben opgedaan in uiteenlopende gebieden. Dat kan worden toegepast in het constant laten groeien van de leefgemeenschap. Zie voorbeelden (1).

Z

Communicatie op maat

Organiseer bijeenkomsten met bewoners en andere betrokkenen om van elkaar te blijven leren. Dit werkt het beste om per thema specifieke werkvormen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld een talentenjacht, dialogen en creatieve sessies. Zie voorbeelden (2).

Z

Liv inn Academy

Liv inn academy is bedoeld voor en door mensen die wonen en werken in een Liv inn. Hier kunnen zij kennis uitwisselen en ervaringen delen met mensen van andere (startende) Liv inn locaties. Periodiek wordt een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar tips en ideeën uit te wisselen. Daarnaast houdt men digitaal contact, zoals whats app, webinairs. Zie voorbeelden (3).

Z

Hospitality trainingen

Dit deel is nog in ontwikkeling.  Zie voorbeelden (4).

Z

Røring methodiek

Dit is een methode die is ontwikkeld om een lokale Liv inn vorm te geven. Deze bestaat uit verschillende fases die we met elkaar doorlopen. In chronologische volgorde zie je welke fases er zijn. Zoals een inspiratiedag, werkatelier, terugkomdag en gangmakersavonden.

>> Lees meer over de Røring methodiek

Voorbeeld documenten

(1) Voorbeelden zijn nog in ontwikkeling

(4) Voorbeelden zijn nog in ontwikkeling