Fase 2: Samen gebruiken

Doel van deze fase

In deze fase bepalen we samen hoe de leefgemeenschap een praktische invulling geeft aan het visioen. Dit leidt tot een nieuwe dynamiek en bruis in het gebouw. De rode draad bij alle gesprekken met bewoners over het visioen is dat ze de regie over hun eigen leven willen hebben, van betekenis willen zijn en een gezellige en veilige leefomgeving willen hebben.

Mooie woorden, maar hoe doe je dat nu? In deze fase geven we dit concreet handen en voeten, bijvoorbeeld door:

  • met elkaar te bepalen hoe we gaan samenwerken
  • concrete activiteiten te organiseren
  • de toewijzing van nieuwe bewoners te bepalen
  • gezamenlijke leefregels op te stellen
Foto Samen Ontwikkelen

Werkwijze

Z

Leefgemeenschap formaliseren

Bepaal samen met een groep bewoners hoe de leefgemeenschap van de Liv inn eruit ziet en hoe dit georganiseerd wordt. Bij de notaris worden de afspraken formeel vastgelegd. (vereniging, coöperatie etc). Zie voorbeelden (1).

Z

Bewoners activeren

Het enthousiasmeren en faciliteren van bewoners, buurt, ondernemers en organisaties. Om ervoor zorgen dat het enthousiasme blijft en dat bewoners zelf gaan bepalen hoe zij verbinding en activiteiten willen gaan invullen. Zie voorbeelden (2).

Z

Toewijzing woningen bepalen

Bepaal samen met bewoners en gemeente hoe de toewijzing van woningen geregeld wordt. Dit wordt samengevat in een flyer die duidelijk weergeeft welke stappen geïnteresseerde bewoners moeten zetten om in aanmerking te komen voor een woning in Liv inn. Zie voorbeelden (3).

Z

Leefregels opstellen

Samen met bewoners worden thema’s opgesteld die van belang zijn om op een prettige manier met elkaar samen te leven. Werk dit uit passend bij de lokale Liv inn, (bijvoorbeeld huisvergaderingen) en communiceer dit duidelijk naar alle betrokken partijen. Zie voorbeelden (4).

Z

Communicatie met bewoners

Communiceer op regelmatige basis met bewoners en andere betrokkenen. Dit kan met flyers, mailings, nieuwsbrieven en/of via besloten social media groepen die door en voor de leefgemeenschap zijn aangemaakt. Zie voorbeelden (5).

Z

Røring methodiek

Dit is een methode die is ontwikkeld om een lokale Liv inn vorm te geven. Deze bestaat uit verschillende fases die we met elkaar doorlopen. In chronologische volgorde zie je welke fases er zijn. Zoals een inspiratiedag, werkatelier, terugkomdag en gangmakersavonden.

>> Lees meer over de Røring methodiek