Fase 1: Samen ontwikkelen

Doel van deze fase

In deze fase ga je samen een visioen opstellen: hoe ziet het vergezicht van de leefgemeenschap eruit? Als je zelf invloed hebt op hoe je woont, ben je verantwoordelijk en voelt het echt als thuis. In het samen ontwikkelen creëer je met elkaar de voedingsbodem om dit thuis te bouwen.

Vragen die we in deze fase beantwoorden:

  • Wat vinden we met elkaar belangrijk?
  • Wat zijn de items waar we het over moeten hebben?
  • Wie moeten betrokken worden?
  • Welke verantwoordelijkheden horen hierbij?
  • En wie pakt vervolgens wat op?
Foto Samen Ontwikkelen

Werkwijze

Z

Wie doet er mee?

Maak een overzicht van alle betrokkenen in de omgeving. Denk aan buren, ondernemers en organisaties. Zie voorbeelden (1).

Z

Gedeeld visioen

Organiseer tijdens het werkatelier een visioen sessie. Met elkaar  schets je op hoofdlijnen hoe je de Liv inn leefgemeenschap ziet. Hier mag je dromen, dit is het visioen. Zie voorbeelden (2).

Z

Belangrijke thema's

Organiseer tijdens het werkatelier een sessie waarbij je aan de hand van het visioen gezamenlijke thema’s formuleert die passen bij het visioen. Maak deze zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld veiligheid, gezond eten, zingeving. Zie voorbeelden (3).

Z

Concreet actieplan

Organiseer tijdens het werkatelier met elkaar een werksessie waar je samen een actieplan maakt. Hierin staat concreet omschreven wie wat gaat doen en wanneer dit klaar is. Presenteer het actieplan tijdens de terugkomdag. Zie voorbeelden (4).

Z

Røring methodiek

Dit is een methode die is ontwikkeld om een lokale Liv inn vorm te geven. Deze bestaat uit verschillende fases die we met elkaar doorlopen. In chronologische volgorde zie je welke fases er zijn. Zoals een inspiratiedag, werkatelier, terugkomdag en gangmakersavonden.

>> Lees meer over de Røring methodiek

Voorbeeld documenten

(1) Voorbeelden zijn nog in ontwikkeling

(3) Voorbeelden zijn nog in ontwikkeling

(4) Voorbeelden zijn nog in ontwikkeling