Reuring creëren om een thuis te maken

Sinds 2013 heeft Habion samen met de bewoners en buurt op verschillende locaties experimenten gedaan wat nodig is om ook in de toekomst te zorgen voor plezierige, veilige en betaalbare woningen. De reuring-methodiek is op basis van deze ervaringen ontwikkeld om met bewoners en de buurt te bepalen hoe ezij willen wonen en leven. Daardoor ontstaat een lokale Liv inn, gebaseerd op de wensen van bewoners en buurt.

Reuring-methodiek

In de roringmethodiek is de module ‘Thuismaken’ opgenomen als een vast onderdeel. Naast samen een plan maken zorg je ook samen voor de uitvoering. Voor zowel het heden als de toekomst.

Als je zelf invloed hebt op hoe je woont, ben je verantwoordelijk en voelt het echt als thuis.

Bewoners aan het roer

Maak kennis met de verschillende fases en werkvormen binnen Reuring-methodiek. Het proces wordt als een roer doorlopen: een belangrijk symbool omdat de bewoners aan het roer staan. Het laat in chronologische volgorde zien welke fases er zijn. Deze bestaan uit blokken van meerdere weken en ankerpunten van een enkele dag. 

Foto Samen Ontwikkelen

Liv inn is een plek waar je betekenisvol leeft. Een plek met de gemeenschappelijkheid van een studentenwoning, de bedrijvigheid van een klein dorp en de geborgenheid van een huis.